Forever Aloe MPD 2X Ultra

Rec. retail price:

This is a recommended retail price and it means that this distributor is able to choose another price. If so, this price will be shown in the checkout.

NOK 352.00

SKU: 307

Volume: 946 ml

Universalrengjøring: 10 ml til ca. 5 l vann ved rengjøring av gulv, baderom, fliser, vegg-til-vegg-tepper og biler, både inn- og utside.

Klesvask: 5–15 ml, avhengig av vannkvalitet og størrelsen på vaskemaskinen. Til flekkfjerning: Hell Forever Aloe MPD 2X Ultra rett på flekken, og bløtlegg før vasking.

Oppvask: Mild mot hendene. Tilsett bare noen dråper på en oppvaskkost, og du får strålende ren oppvask. Forever Aloe MPD 2X Ultra passer imidlertid ikke til maskinoppvask. 

Advarsel: Les etiketten før bruk. Forårsaker alvorlige øyeskader. Irriterer huden. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Ved kontakt med øynene, skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det lett lar seg gjøre. Fortsett med å skylle, og oppsøk legehjelp. Ved svelging kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

15-30 % Anioniske overflate aktive stoffer, nonioniske overflateaktive stoffer

< 5 % Parfyme, benzyl salicylate, d-limonene, linalool og methylisothiazolinone

Vann, benzensulfonsyre C10-16 alkyl derivater, alkohol, C12-13 ethoxyleret, natriumsalt, Aloe vera Gel, farge.

Merk at innholdet kan endres og at det alltid er informasjonen på forpakningen som gjelder.